Inschrijfreglement teams:

 • Alle spelers moeten 15 jaar of ouder zijn op 1 januari 2024 om aan het toernooi deel te kunnen nemen.
 • Een team moet bestaan uit minimaal 9 spelers die ook daadwerkelijk allemaal deel kunnen nemen aan het toernooi. Er is geen maximum aan het aantal op te geven spelers.
 • Tijdens het toernooi kan een speler worden toegevoegd aan de spelerslijst, echter onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit nieuwe teamlid voldoet aan deze inschrijfvoorwaarden. Bovendien moet de speler vóór het begin van de wedstrijd worden aangemeld bij de organisatie (dus niet bij de scheidsrechter) middels een email naar stratenvolleybal@dvohengelo.nl
 • Dames mogen wel bij herenteams meedoen, heren mogen niet meespelen bij damesteams.
 • Een speler kan slechts bij één team tegelijk ingeschreven staan en ook slechts bij één team per toernooi meedoen. Speler transfers tijdens het toernooi zijn niet toegestaan.
 • Opgegeven kunnen worden de volgende spelers:

OF: speler moeten wonen in postcodegebied 7255 of 7256 (voormalige gemeente Hengelo)
OF: speler moet vorig jaar aangemeld zijn geweest op inschrijfformulier van een team dat ook daadwerkelijk heeft deelgenomen aan het vorige toernooi
OF: speler moet competitie spelend of recreant – lid zijn van volleybalvereniging DVO
OF: speler moet een dienstverband hebben bij een bedrijf dat gevestigd is in postcodegebied 7255 of 7256
OF: speler moet lid zijn van een vereniging die zijn statutaire zetel heeft in de postcodegebieden 7255 of 7256 (de voormalige gemeente Hengelo (Gld)). NB: Voor spelers die op basis van deze specifieke regel worden toegevoegd aan een bestaand team verlangt de commissie vooraf een aanvraag via de mail met argumentatie om te toetsen of het toevoegen van deze deelnemer wel in de geest van het toernooi is. Deelname van deze speler(s) is daarom pas definitief na toestemming van de commissie.
OF: maximaal 3 spelers per team mogen deelnemen die niet in het postcodegebied 7255 en 7256 wonen en niet actief zijn in een NeVoBo competitie. Deze regel is vorig toernooi bij wijze van proef ingevoerd en we willen deze regel graag definitief maken.

 • Er geldt een beperking voor spelers in een NeVoBo competitie actief zijn. Maatgevend voor deze beperking is het aantal spelers dat op enig moment van de wedstrijd tegelijk in het veld staat. De teamindeling zoals gepubliceerd door de vereniging voorafgaand aan het seizoen is bepalend voor bepaling in welke klasse men speelt.
 • Wij gaan ervan uit dat teams de regels van inschrijving respecteren en er ook naar handelen. De commissie gaat niet proactief onderzoek doen naar een team samenstelling. Mocht er echter een formeel protest van een belanghebbende bij de organisatie binnenkomen dan zal dit door de commissie worden onderzocht en er zal dan naar een passende maatregel volgen naar oordeel van de commissie.
 • Voor competitiespelers die in de derde of vierde klasse NeVoBo spelen is er geen enkele beperking voor deelname, ook niet in combinatie met andere competitiespelende deelnemer die hoger zouden spelen.
 • Voor competitiespelers die in de promotieklasse, eerste of tweede klasse NeVoBo spelen geldt een beperking dat er slechts twee van dergelijke spelers tegelijk in het veld mogen staan. Er mogen er best meerdere in één team zitten, zolang ze op enig moment maar niet tegelijk deelnemen aan de wedstrijd.
 • Competitiespelers die in de 3e divisie NeVoBo of hoger spelen zijn mogen meedoen maar tellen dan voor twee competitiespelers die tweede klasse, eerste klasse of promotieklasse spelen. Een combinatie van één divisie speler en verder alleen derde klasse competitiespelers is dus toegestaan, Een combinatie van één 3e divisie speler en één promotieklasse, eerste of tweede klasse speler die tegelijk in het veld staan is dus NIET toegestaan.
 • De organisatie kan van spelers verlangen dat zij aantonen aan bovenstaande criteria te voldoen.
 • Deelnemers dienen in correcte speelkleding te verschijnen bij de wedstrijden, dit ter beoordeling van de scheidsrechters, wedstrijdleiding of de organiserende Stratenvolleybalcommissie
 • Indeling teams: de teams worden ingedeeld in de verschillende klassen op basis van de promotie / degradatieregeling van het wedstrijdreglement. Een nieuw team begint altijd in de laagste klasse.
 • Naamswijziging. Een team kan wijzigen van naam, dit kan worden opgegeven op het inschrijfformulier. Namen die aanstootgevend of niet passend zijn voor het toernooi kunnen worden geweigerd. Dit naar oordeel van de organiserende Stratenvolleybalcommissie
 • AVG. De commissie heeft een reglement opgesteld hoe om te gaan met persoonsgegevens. Uiteraard respecteren we daar de wettelijke eisen die de laatste jaren zijn aangescherpt. Ons AVG-reglement is te vinden op de toernooi inschrijf site www.inschrijvenvolleybal.nl. Bij een inschrijving moet een team hier ook kennis van nemen en zich hiermee akkoord verklaren. Met ingang van dit jaar vragen we de teams ook niet meer naar de geboortedatum van elke speler omdat wevan oordeel zijn dat dit geen essentiële informatie is om het toernooi te kunnen organiseren.
 • In mogelijke gevallen van twijfel over interpretatie van dit inschrijfreglement beslist de Stratenvolleybalcommissie.

Enkele voorbeeld vragen en antwoorden over team samenstelling:

Vraag: Ik heb een vriendenteam, wij zijn allemaal 16 jaar en twee van onze vrienden (niet volleyballers) wonen in Vorden. Mogen wij meedoen?

Antwoord: Ja, dat mag jullie zijn oud genoeg om deel te mogen nemen, en jullie hebben twee spelers die niet in een NeVoBo competitie spelen die niet uit postcodegebied 7255 – 7256 komen.

Vraag: Bij ons bestaande team kunnen we wel een goede volleyballer erbij gebruiken. Ik ken iemand uit Zelhem die daar in het eerste volleybalt. Kunnen we deze speler inschrijven?

Antwoord: nee, dat mag niet, je mag maximaal 3 spelers van buiten ons postcodegebied inschrijven maar dat mogen geen spelers zijn die in een NeVoBo competitie spelen.

Vraag: Wij doen al jaren mee aan het toernooi, enkele spelers zijn in die jaren verhuisd naar buiten de regio mogen die nog meedoen?

Antwoord: Ja uiteraard mogen die meedoen, als je eenmaal deelnemer bent aan het laatst gehouden toernooi mag je altijd mee blijven doen.

Vraag: We hebben wat blessures / afmeldingen, mogen we tijdens het toernooi een nieuwe speler opgeven?

Antwoord: Ja, dat kan, deze nieuwe speler moet echter ook voldoen aan de regels in het inschrijfreglement, en deze speler moet vóór de wedstrijd worden aangemeld bij de organisatie via de mail.