Voorwoord

Al maanden is de commissie bezig geweest met de voorbereiding van een toernooi in deze buitengewone tijd waarin we allemaal leven. Er waren momenten dat we het allemaal zagen zitten, er was verdeeldheid binnen de commissie, en tijdens het proces veranderde de RIVM regels ook nog eens.

Uiteindelijk besloten we om de teams te raadplegen, we hebben alle 83 teams die vorig jaar meededen geraadpleegd en hen verteld in welke vorm wij een Corona-proof toernooi konden organiseren en hen de vraag gesteld hoe jullie daarin stonden.

Gelukkig kregen we hierop een overweldigende response van bijna 85%! Hiervoor willen we alle teams hartelijk danken en laat ons zien dat de betrokkenheid bij het toernooi onverminderd groot is!

De resultaten waren duidelijk voor ons: bijna de helft van de teams wilde een jaartje overslaan en dat had uitsluitend te maken met Corona gerelateerde zaken.

Dat heeft ons dan vooral ook doen besluiten om het 44e Plus Eland Stratenvolleybaltoernooi definitief een jaar uit te stellen.

Een zware beslissing voor ons als organisatie, maar we zouden te maken krijgen met teveel risico’s, verantwoordelijkheden over een toernooi dat zich uitstrekt over twee en een halve maand. En bovendien gaven ook veel teams aan dat het echte Stratenvolleybal gevoel er niet zal komen met alle noodzakelijke beperkingen die op ons toernooi van toepassing zouden zijn.

Een toernooi voor de helft van de 83 teams van vorig jaar is in onze optiek geen toernooi.

En daarom onze belofte aan jullie: volgend jaar rond deze tijd gaan we een super toernooi neerzetten als alle beperkingen tegen die tijd tenminste tot het verleden behoren, en daar gaan we wel van uit!

We rekenen op jullie begrip voor dit moeilijke besluit waarmee we een traditie van 43 jaar even tijdelijk moeten onderbreken!

Helaas worden de koude winterdagen in december en januari dit jaar anders dan anders, niet alleen voor jullie, maar ook voor ons als organisatie!

Met sportieve volleybalgroeten,

Plus Eland DVO Stratenvolleybalcommissie

Email: stratenvolleybal@dvohengelo.nl

PS: We willen, samen met de beheerders van de sporthal en de kantine kijken of het mogelijk is om enkele losse Winter volleybal avonden te houden, niet in toernooi vorm, en dat zal dan ook niets te maken met Stratenvolleybal. Als dit wel mogelijk blijkt te zijn, dan zullen we de teams die ons in de enquête hebben aangegeven wel te willen volleyballen daarover informeren.