Voorwoord

Zoals altijd is het in de zomer ook weer tijd voor de commissie om de organisatie van het komende toernooi in de winter op te starten.

Wij zijn ervan overtuigd dat we wederom een prachtig toernooi kunnen neerzetten met sportiviteit in de zaal en gezelligheid in de kantine na de wedstrijd. Dat zijn voor ons de twee belangrijkste pijlers van het toernooi. Zonder één van beiden is dit toernooi niet het toernooi dat we willen organiseren. Deze twee aspecten hebben het toernooi ook uniek in zijn soort gemaakt en kunnen we spreken van een echte traditie in Hengelo en Keijenborg.

Ook dit jaar zullen we bij de heren strijden in 4 klassen en bij de dames in 3 klassen. De indeling zal geschieden door het organisatiecomité, gebaseerd op de eindresultaten van het vorige toernooi. Nieuwe teams starten altijd in de derde klasse.

De regels voor inschrijving zijn vrijwel gelijk gebleven aan die van vorig toernooi. Uitgangspunt hierbij voor ons is en blijft om eventuele drempels voor deelname zoveel mogelijk te verlagen voor mensen die een sterke band hebben met de voormalige gemeente Hengelo (Gld) en/of met volleybalvereniging DVO.

Om bij alle wedstrijden een scheidsrechter te kunnen garanderen verplichten wij ook dit jaar alle teams (zowel dames als herenteams) tot het leveren van een scheidsrechter voor wedstrijden in dezelfde of een lagere klasse als waar het team zelf speelt.

Inschrijving

Dit jaar is de manier van inschrijven wederom hetzelfde als vorig jaar; dit kan alleen nog maar via de volgende website: www.inschrijvenvolleybal.nl Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 17 september 2023

Voor nieuwe teams geldt: schrijf je snel in, want mocht het toernooi aan het maximumaantal teams komen dan werken we op volgorde van inschrijfdatum!

Bestaande teams hebben voorrang op nieuwe teams zolang ze zich tenminste op tijd opgeven! In geval van te veel deelnemende nieuwe teams is datum en tijdstip van aanmelding bepalend voor toelating tot het toernooi.

Kosten

De kosten zijn wederom € 120,- per team we hebben dit al meerdere jaren achtereen gelijk kunnen houden. Het inschrijfgeld hoeft pas betaald te worden na de definitieve indeling van de teams maar wel vóór aanvang van het toernooi begin november. We verwachten we wel van de teams dat ze zo snel mogelijk hun inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer: NL64 RABO 0327430745 t.n.v. Volleybalvereniging DVO. Vergeet vooral niet je teamnaam te vermelden als betalingskenmerk, anders wordt het een zoekplaatje voor de penningmeester.

Als het inschrijfgeld betaald is en het toernooi zou onverhoopt toch niet gestart kunnen worden dan wordt 100% van inschrijfgeld gereserveerd voor het eerstvolgende toernooi het jaar erop. Als het toernooi al gestart is en zou om wat voor reden dan ook vóór 1 januari onverhoopt moeten worden stilgelegd dan wordt er 50% gereserveerd voor het komende jaar. Terugstorten van inschrijfgeld is niet te doen om administratieve redenen. Mocht er een specifieke situatie zijn dan is maatwerk op verzoek natuurlijk altijd mogelijk.

We zullen het volledige programma en alle uitslagen publiceren op de website www.toernooi.nl. Op de website van DVO Stratenvolleybal: www.inschrijvenvolleybal.nl zullen de reglementen en de promotie / degradatieregelingen gepubliceerd worden.

Het inschrijfreglement en enkele belangrijke mededelingen vindt u in de menubalk.

Met vriendelijke volleybalgroeten, Het organiserend comité

Martine Wolsink, Marjan Lubbers, Kim Lichtenberg

Martin Jacobs, Marko Versteegen