Belangrijke info

  • Scheidsrechters.  Ook dit jaar worden alle teams verplicht een scheidsrechter te leveren om een paar wedstrijden van dezelfde of een lagere klasse te leiden. Opgave van een scheidsrechter is voor teams dus niet vrijblijvend. Mocht een team toch geen scheidsrechter opgeven, dan zal de contactpersoon op de lijst worden gezet. Overigens kan een team ook een scheidsrechter opgeven die niet bij hen in het team speelt, dit kan ook een buurtgenoot of bekende of familie zijn. 
  • Email. Email is steeds onze enige manier van communicatie met de contactpersonen. Daarom is het verplicht een email adres op te geven van de contactpersoon, als deze niet over email beschikt, dan wordt U geacht een email adres van een teamlid op te geven die dan ook als postbode voor de overige teamgenoten moet fungeren.
  • Social media. Het Stratenvolleybaltoernooi is uiteraard ook te vinden op Twitter, je kunt ons volgen, gebruik hiervoor het adres @DVOSVB. Ook op Instagram en Facebook zijn we te vinden en hebben al ruim 650 Facebook vrienden. Zoek ons op Facebook onder de naam Stratenvolleybal DVO Hengelo 
  • Speeldata. Het toernooi zal waarschijnlijk beginnen op zaterdag 23 november 2019 en de finale zal waarschijnlijk op zaterdag 25 januari 2020 plaatsvinden. De definitieve begin en einddatum van het toernooi is afhankelijk van de opgave (aantal teams) en de zaalbehoefte van de andere gebruikers van de sporthal. 
  • Verhinderdata. Een team mag maximaal één verhinderdatum tot en met zondag 5 januari 2020 opgeven. In verband met de vervolgplanning in de finalepoules kunnen we geen rekening houden met verhinderdata na deze datum. Indien een team een heel weekend verhinderd is, dan dient men dit van tevoren (dat wil zeggen tijdens de inschrijvingsperiode en dus niet tijdens het toernooi) te overleggen met de organisatie (stratenvolleybal@dvohengelo.nl). Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met verhinderdata, we kunnen dit echter met bijna 400 wedstrijden niet garanderen.
  • Verzetten van wedstrijden. Het verzetten van wedstrijden is niet mogelijk! Men dient voldoende spelers op te geven om te allen tijde een team op de been te kunnen brengen. Bovendien kunt U in geval van nood zelfs nog tijdens het toernooi een extra speler toevoegen zolang dit vooraf gebeurt en zolang deze extra speler aan dezelfde voorwaarden voldoet als voor de rest van dit team ten tijde van de inschrijving.
  • Uitslagen. Uitslagen en standen zullen aan het einde van elke speelavond worden gepubliceerd op internet. De wedstrijdgegevens zijn te vinden op de website van DVO: www.dvohengelo.nl kies vervolgens in het hoofdmenu “Stratenvolleybal”.

Communicatie met organisatie. Voor of tijdens het toernooi kunt U via e-mail met de organisatie contact opnemen.